08 december 2021

Plannen financieel afgerond. Einde ontwikkelfase.

Windplan Groen heeft een nieuwe mijlpaal bereikt: alle 11 deelnemende windparken hebben het ontwikkeltraject afgesloten en 9 hebben inmiddels ook de zogeheten Financial Close bereikt. De laatste twee parken verwachten Financial Close rond half december.
Dit betekent dat de financiering via banken voor alle parken praktisch rond is. Bestuursvoorzitter Wim Luijkx meldde het financiële nieuws woensdagavond in het Windplan Groen Journaal.

Nu dit punt is bereikt, worden de civiele werken (aanleg van wegen, etc.) en de bouw van windturbines verder voorbereid en in uitvoering genomen. De bouw van het transformatorstation (Gesloten Distributie Systeem = GDS) aan het Olsterpad in Dronten vordert al gestaag en twee parken hebben hun oude turbines inmiddels gesaneerd. Voor de bouw van nieuwe windturbines zijn op die parken de voorbereidingswerkzaamheden ook al gestart.

Verschillende fabrikanten windmolens
In de loop van 2021 zijn de contracten getekend voor levering van 86 turbines bij drie verschillende fabrikanten.
* Twee parken kozen voor 15 Nordex-turbines (15 stuks)
* Drie parken kozen  General Electric-turbines (26)
* De overige parken hebben gekozen voor Vestas-turbines (45).

Bestuursvoorzitter Wim Luijkx is tevreden over de wijze waarop het hele ontwikkeltraject is gelopen. Hij heeft ook alle vertrouwen in de vervolgende stappen en zegt: “Over de voortgang en de tijdelijke effecten tijdens de aanleg en bouw zullen we de samenleving zo goed mogelijk en tijdig informeren. We hopen zo de overlast te minimaliseren maar beseffen ook dat er wel een heleboel moet gebeuren, waaronder veel transportbewegingen, die soms enige hinder kunnen veroorzaken. Hoe zorgvuldig we dit ook zullen doen, er zullen zich gebeurtenissen voordoen waarover mogelijk vragen zijn. Daarvoor hebben we een centraal meldpunt ingericht waar men altijd terecht kan en waar gezorgd wordt dat er zo snel mogelijk een antwoord wordt gegeven”.

Lees hier het volledige Persbericht