06 augustus 2021

Vleermuishotels geplaatst

Op twee locaties in Dronten en Biddinghuizen zijn op 5 augustus vleermuishotels geplaatst. De zogeheten ECOlumns bieden onderdak aan vleermuizen, maar ook aan bijvoorbeeld bunzing, hermelijn, wezel en torenvalken. Voor elk van die diersoorten heeft het ‘hotel’ afzonderlijke ruimtes.
De plannen voor de vleermuishotels zijn uitgewerkt in nauwe samenwerking tussen provincie, Windkoepel Groen, grondeigenaren en Faunus Nature Creations. De vleermuishotels staan op geruime afstand van windmolens en zijn bedoeld om met name vleermuizen te lokken om de kans te verkleinen dat ze worden geraakt door wieken van de windmolens.

Van het plaatsen van de vleermuishotels zijn ook videobeelden gemaakt. Die films, met uitleg over de vleermuishotels, verschijnen binnenkort.