27 juni 2021

Geslaagd eerste Windplan Groen Journaal nu terug te zien

Het Windplan Groen Journaal beleefde donderdag 24 juni een geslaagde première. In de studio van Kwoot in Dronten gingen de gasten van het journaal in op de plannen voor windparken in oostelijk Flevoland, het eigen initiatief van de windparken om een Gesloten Distributie Systeem (GDS Groen) te bouwen en de details van het leggen van 40 kilometer kabels.
Het Journaal is in zijn geheel (maar ook in delen per onderwerp) terug te zien op www.windplangroen.nl/journaal