14 mei 2021

Demontage Olster-tocht en Noorderwind begonnen

De demontage van De tien windmolens van windpark Olster-Tocht en Noorderwind verloopt voorspoedig. Eind van deze week zijn er in totaal drie windturbines zorgvuldig gedemonteerd en afgevoerd naar de haven in Amsterdam. De turbines krijgen een tweede leven in Litouwen.
Met behulp van een grote kraan worden de komende week ook de overige windturbines gedemonteerd. De rotorbladen worden met speciaal transport afgevoerd, doorgaans in de late avond of nacht. Torendelen, hub en nacelle (het gondelhuis) kunnen ook overdag zonder overlast v oor overig verkeer worden afgevoerd via de Elburgerweg. Na demontage zal de fundatie worden gesloopt en worden hergebruikt als puin voor de fundatie van de kraanopstelplaats.
De windturbines worden vervangen door nieuwe exemplaren als onderdeel van Windplan Groen. De start van de bouw van deze nieuwe turbines staat gepland in 2022.