07 mei 2021

Vervoer gedemonteerde windmolens Olster-Tocht en Noorderwind gebeurt ’s avonds en ’s nachts

De tien windmolens van windpark Olster-Tocht en Noorderwind worden de komende maanden gedemonteerd. De aansluiting vanaf het windpark met de Elburger en Olderbroekerweg is aangelegd om het vrachtverkeer ruimte te bieden. Veel hinder voor overig verkeer wordt niet verwacht omdat de transsporten zoveel mogelijk bij avond en nacht zullen plaatsvinden. In juli volgt de demontage van tien windturbines van de Zeebiestocht.

De windmolens van Olsterwind en Zeebiestocht maken  plaats voor in totaal vijftien nieuwe windmolens die in het kader van Windplan Groen worden gebouwd. Die bouw is gepland medio 2022  en voorjaar 2023.
De huidge windturbines die vanaf 2002 hebben gedraaid zullen in Litouwen een nieuwe start maken om daar een bijdrage aan de verduurzaming te leveren.