13 april 2021

Enquête gemeente Dronten over gebiedsfondsen (GGB)

De gemeente Dronten vraagt inwoners in een enquête naar ideeën over de besteding van de zogeheten Gebieds Gebonden Bijdrage van Windplan Groen en Windplanblauw. Die enquête sluit vrijdag 7 mei 2021. De gemeente gebruikt de uitkomsten om een plan te maken voor de omgevingsfondsen. In dat plan komt te staan hoe de fondsen beheerd en georganiseerd gaan worden. Ook komt erin te staan aan welke voorwaarden projecten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een bijdrage. Windplan Groen, Windplanblauw en het college van B&W moeten het plan nog goedkeuren. Na de zomer wordt dan een akkoord gevraagd van de gemeenteraad.

Gebiedsfondsen
Inwoners kunnen meeprofiteren van de windparken. De eigenaren storten elk jaar een deel van de opbrengst van de windenergie in een fonds: één fonds voor Windplanblauw en één voor Windplan Groen.  Het geld is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de leefomgeving en de leefbaarheid in het projectgebied. Inwoners kunnen hiervoor met plannen komen. De gemeente en de windparken beslissen dus niet over de projecten. De gemeente, Windplanblauw en Windkoepel Groen houden wel toezicht op het proces, en stellen vooraf de kaders en voorwaarden vast.

Een onafhankelijk bestuur met een vertegenwoordiging van inwoners beheert straks de fondsen en neemt beslissingen over aanvragen voor projecten.

Om zoveel geld gaat het
Als alle molens er staan stort Windplan Groen (vanaf 2024) ongeveer € 450.000 per jaar in een fonds. Voor Windplanblauw is het ongeveer € 300.000 per jaar (vanaf 2023). De looptijd is gelijk aan de exploitatieduur van de turbines, naar verwachting ongeveer 25 jaar.
De bedragen worden bepaald op basis van de capaciteit van de turbines. Pas als de initiatiefnemers hun aanbestedingen van de windturbines hebben afgerond, wordt duidelijk om hoeveel geld het precies gaat.

Meedoen?
U kunt de enquête invullen via https://dronten.ikpraatmee.nl/gespreksonderwerpen/gebiedsgebonden-bijdrage

Liever een geprint exemplaar? Bel 14-0321 of mail naar gemeente@dronten.nl.

Wil jij meer informatie over de windparken kijk dan op www.dronten.nl/duurzaam.