19 februari 2021

Meld u aan voor werkgroep gebiedsgebonden bijdrage

Vanuit Windplan Groen komt er een zogeheten gebiedsgebonden bijdrage (GGB). Die GGB levert een financiële bijdrage die is bestemd voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving, de leefbaarheid en het klimaat in het projectgebied en de aanliggende woonkernen.

Werkgroepen buigen zich over voorwaarden GGB
De gemeente Dronten stelt vier werkgroepen samen die zich gaan buigen over de GGB. Er komen twee werkgroepen voor Windplan Groen en twee voor Windplanblauw. Wie wil meepraten over de organisatie die wordt opgetuigd en over de voorwaarden en selectiecriteria, kan zich tot 1 maart opgeven. Uiteindelijk moet er een organisatie ontstaan die het beschikbare geld verdeelt over aanvragen uit de betrokken plaatsen. Voor Windplan Groen gaat het dan om Biddinghuizen, Ketelhaven en Dronten.

Aanmelden werkgroepen
Wilt u zich aanmelden? Stuur dan uiterlijk 1 maart 2021 een mail naar m.van.staveren@dronten.nl.

Klik hier voor meer informatie over de GGB en de werkgroepen.