19 februari 2021

Eerste werkzaamheden voor onderstation

Eerste werkzaamheden vanaf maart 2021
Het onderstation komt tussen de Hoge Vaart en het Olsterpad, ten oosten van Dronten. Het onderstation wordt samen met netbeheerders TenneT en Liander gebouwd. Via dit onderstation wordt straks de duurzame elektriciteit van de windturbines teruggeleverd op het elektriciteitsnet. Het onderstation bestaat uit twee delen: een deel van TenneT/Liander en een deel dat formeel valt onder Gesloten Distributiesysteem Groen BV (GDG BV), de entiteit die namens de initiatiefnemers van Windplan Groen dit deel bouwt en exploiteert.

In maart/april 2021 wordt vanaf het Olsterpad een toegangsweg naar de locatie van het onderstation aangelegd. Daarna begint de bouw van het deel van TenneT/Liander.

Bouw begint medio mei 2021
Medio mei 2021 wordt de bouwlocatie ingericht om eind mei 2021 te starten met de bouw van het onderstation. De verwachting is dat eind mei 2022 de bouw is afgerond.

Op bijgaande plattegrond ziet u de locatie van het onderstation. De gele rechthoek is het onderstation. De groene stippen zijn de nieuwe windturbines.

Mede op verzoek van omwonenden komt er een haag rondom het onderstation om het zo beter landschappelijk in te passen.

Hieronder ziet u nog een visualisatie van het onderstation. Dit is een visualisatie vanuit de lucht.

Links langs de Hoge Vaart staan twee van de nieuwe windturbines van Windplan Groen, rechts daarvan het beoogde onderstation en dan weer rechts daarvan het Olsterpad. De bestaande hoogspanningsleiding loopt langs het onderstation tussen de twee nieuwe windturbines naar het station in Dronten.

Aanpassing aan twee hoogspanningsmasten
Het onderstation wordt aangesloten op de bovengrondse hoogspanningsverbinding. Zo wordt de elektriciteit, opgewekt door de windturbines, rechtstreeks op het elektriciteitsnet gebracht. Daarvoor is het nodig dat twee hoogspanningsmasten worden aangepast.

Het gaat om de twee hoogspanningsmasten die – vanaf het Olsterpad gezien – het dichtstbij de Hoge Vaart staan. U ziet deze masten op onderstaande foto (tekst loopt door onder de foto).

Foto vanaf het Olsterpad, kijkend richting de Hoge Vaart. De twee masten die het dichtstbij staan vanaf dit punt, worden aangepast.


Aanleggen van kabels
Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken realiseert de elektriciteitsverbindingen tussen het deel van GDG en de windparken. De verwachting is dat deze kabels vanaf half augustus dit jaar beschikbaar zijn. Zodra ze beschikbaar zijn, zal er zo spoedig mogelijk worden gestart om middels een sleufloze techniek de kabels in te ploegen.

Meld u aan voor werkgroep over gebiedsgebonden bijdrage
Vanuit Windplan Groen komt er een zogeheten gebiedsgebonden bijdrage (GGB). De gedachte hierachter is dat de GGB een financiële bijdrage levert die is bestemd  voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving, de leefbaarheid en het klimaat in het projectgebied én de aanliggende woonkernen. Dit is ook één van de eisen uit het Regioplan Windenergie van de provincie en gemeenten.

Hoe de GGB wordt beheerd en waaraan het wordt besteed, ligt nog open. De gemeente Dronten neemt het voortouw om dit concreet te maken. Dit gebeurt in samenspraak met betrokkenen uit het projectgebied zoals inwoners van de woonkernen en Windkoepel Groen.

U kunt meedenken over de wijze waarop de organisatie gestalte moet krijgen en de bestedingscriteria voor gelden van deze GGB, via werkgroepen. De gemeente Dronten organiseert dit. Tot 1 maart 2020 kunt u zich hiervoor aanmelden bij de gemeente. Klik hier voor meer informatie daarover.