19 januari 2021

Akkoord Defensie en Windplan Groen over bouw windturbines

Windplan Groen mag het Defensieradarsysteem in Nederland niet te veel verstoren. Voor de Defensieradar in Nieuw-Milligen was dat nog niet duidelijk. Deze radar bewaakt en beveiligt het luchtruim, maar is oud en aan vervanging toe. Defensie wilde ter vervanging van de radar in Nieuw-Milligen een nieuwe radar in Herwijnen plaatsen, maar daar heeft een meerderheid van de Tweede Kamer zich tegen uitgesproken. Daarom gingen wij en het ministerie van Defensie in overleg, om te onderzoeken hoe Windplan Groen kan worden gebouwd en de Defensieradar het luchtruim in de gaten kan blijven houden.

Dankzij veel onderzoek is er een oplossing
In de afgelopen weken is veel vervolgonderzoek gedaan naar de precieze invloed van de windturbines op het functioneren van de Defensieradar. Een belangrijke stap hierin was het precies berekenen van de mate van radarstoring op basis van de turbinetypes die meeliepen in het aanbestedingsproces voor de windturbines van Windplan Groen. Uit deze onderzoeken en berekeningen bleek dat het mogelijk is om Windplan Groen te bouwen zonder de Defensieradar te veel te verstoren. Op basis daarvan besloot Defensie om de zogeheten VVGB (verklaring van geen bedenkingen) af te geven voor Windplan Groen, als formele bevestiging dat Defensie geen bezwaar heeft tegen de bouw van de windturbines.

Verder met de voorbereiding op de bouw
Met de toestemming van Defensie kunnen nu alle voorbereidingen op de bouw van het windpark worden afgerond. We zijn onder andere druk bezig met de selectie van aannemers, het kiezen van definitieve windturbinetype(s), de financiering en nog veel meer zaken die komen kijken bij de bouw van Windplan Groen.

Als eerste beginnen we met de bouw van het onderstation, tussen de Hoge Vaart en het Olsterpad ten oosten van Dronten. Dit wordt samen met netbeheerders TenneT en Liander gebouwd. Via dit onderstation wordt straks alle duurzame elektriciteit opgewekt door de windturbines afgevoerd in het elektriciteitsnet. De werkzaamheden voor het onderstation beginnen naar verwachting nog voor de zomer van 2021. Hierover ontvangen betrokkenen en andere geïnteresseerden zo spoedig mogelijk meer informatie.