16 september 2020

Windplan Groen mag worden gebouwd

Windplan Groen mag worden gebouwd. De Raad van State heeft in de uitspraak van 16 september 2020 nagenoeg alle beroepen die zijn ingediend tegen het Rijksinpassingsplan en de omgevingsvergunningen ongegrond verklaard. Dat betekent dat hiertegen geen bezwaar of beroep meer kan worden ingesteld.

Eén beroep is gegrond verklaard. Dit beroep ging over het geluid en de slagschaduw van alle nieuwe windturbines samen. Volgens de Raad van State moet duidelijker worden vastgelegd dat de nieuwe windturbines samen niet meer slagschaduw en geluid veroorzaken op bijvoorbeeld een woning van derden dan is vastgelegd in de landelijke normen voor geluid en slagschaduw. De Raad van State heeft nu zelf het plan zo aangepast dat dit goed is geborgd. We waren altijd al van plan deze normen na te leven, dit hebben we toegezegd op de zitting en de Raad van State legt het nu juridisch vast.

Verantwoord plan
Als Windkoepel Groen (WKG), de initiatiefnemer van Windplan Groen, zijn we blij met de uitspraak. Volgens ons bevestigt dit dat Windplan Groen een verantwoord plan is met balans tussen het opwekken van veel duurzame energie en oog voor de omgeving. Tegelijkertijd hebben we er begrip voor dat betrokkenen uit de omgeving deze uitspraak als teleurstellend kunnen ervaren. We zijn en blijven daarom graag in gesprek met onder anderen omwonenden. Daarom nemen we binnen afzienbare tijd contact op met de appellanten die beroep instelden tegen Windplan Groen om met hen de uitspraak en de vervolgstappen voor Windplan Groen te bespreken.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Raad van State.

Veel duurzame elektriciteit
Windplan Groen is een plan voor 90 nieuwe windturbines in Oostelijk Flevoland. Onderdeel van het plan is ook dat 98 bestaande windturbines in het projectgebied worden gesaneerd, conform de doelstelling van saneren en opschalen in het Regioplan Windenergie. Daardoor wordt er straks in Flevoland met minder windturbines meer duurzame elektriciteit opgewekt. Naar verwachting kunnen deze 90 windturbines samen evenveel elektriciteit opwekken als jaarlijks in de gehele provincie Flevoland wordt gebruikt.

Voorbereidingen voor sanering, bouw en participatie
Als WKG gaan we nu verder met de voorbereidingen om de bestaande windturbines te saneren en de nieuwe windturbines te bouwen. Zo moeten aannemers worden geselecteerd voor de aanleg van wegen en kraanopstelplaatsen en worden één of meerdere windturbineleveranciers geselecteerd. De planning is dat in de loop van 2021 het werk aan onder andere de wegen en elektriciteitskabels begint en in de loop van 2022 met de bouw van de eerste windturbines wordt begonnen. De omgeving wordt daarover geïnformeerd (onder andere via de nieuwsbrief, aanmelden kan hier) en bij betrokken.

Ook kunnen we nu de financiële participatie voor de kernen concreter maken, omdat nu duidelijk is dat Windplan Groen wordt gerealiseerd. U blijft daarvan op de hoogte via  de nieuwsbrief van Windplan Groen.