06 juli 2020

Voorlopig laatste inschrijvingsronde van Windshare

Inwoners en ondernemers in het buitengebied van het projectgebied hebben nog tot 31 juli 2020 de kans om mee te investeren in Windplan Groen. Op die datum sluit de voorlopig laatste inschrijvingsronde van vereniging Windshare. Windshare roept inwoners en ondernemers in het buitengebied van Oostelijk Flevoland op om lid te worden van Windshare en zich in te schrijven. Via Windshare investeren zij in de ontwikkelfase van Windplan Groen en profiteren zo van de kansen die windenergie biedt. “Naar de windturbines die er nu staan, konden we alleen kijken. “Met dit windplan kunnen we ook echt meedoen!”, aldus Hubert Ceelaert, voorzitter van Windshare.

“Ondanks de communicatie en vele inschrijvingen is het toch nog niet voor iedereen duidelijk wat die kansen daadwerkelijk zijn”, zegt Ceelaert. Bewoners en ondernemers in het buitengebied van projectgebied Oost – het projectgebied van Windplan Groen – kunnen gelijkwaardig, risicodragend participeren in de ontwikkeling van Windplan Groen via vereniging Windshare. “Je doet echt mee, net zoals iedere andere initiatiefnemer. Met dezelfde risico’s en kansen. Bovendien draag je, naast dat het economisch interessant is, ook echt bij aan de transitie naar duurzame energie”.

Windshare heeft al 220 leden
Windplan Groen is een plan van de omgeving: zowel voor bewoners en ondernemers die initiatiefnemer van Windplan Groen zijn, als voor bewoners en ondernemers die ook graag meedoen. Die laatste groep kan lid worden en zich inschrijven bij Windshare. “Er zijn gelukkig al veel inschrijvingen binnen”, zegt Ceelaert. Van de circa 480 adressen in het buitengebied in projectgebied Oost zijn er circa 200 initiatiefnemer van Windplan Groen en zijn er circa 220 lid van Windshare. Van die leden investeren er 165 mee in Windplan Groen. “Maar dat kunnen er nog meer worden.”
Kijk voor meer informatie en aanmelden als lid op de website: www.wind-share.nl.

Andere participatiemogelijkheden
Er komen ook nog andere mogelijkheden voor de omgeving om voordeel te hebben van de windturbines van Windplan Groen. Inwoners en ondernemers in de kernen kunnen financieel participeren in de exploitatiefase en er komt een gebiedsgebonden bijdrage die kan bijdragen aan de omgeving en het landschap in het projectgebied. De grote belangstelling voor Windshare motiveert WKG om de financiële participatie voor inwoners van de kernen concreet te maken, het liefst met nauwe betrokkenheid van inwoners en ondernemers van de kernen.

Beroep van Raad van State naar rechtbank
Kort na de zitting bij de Raad van State (RvS) over de beroepen tegen Windplan Groen heeft de RvS een eerste uitspraak gedaan. Volgens de RvS moet één van de ingediende beroepen door de rechtbank worden behandeld en niet door de RvS. Dat beroep is nu naar de rechtbank gestuurd voor een inhoudelijke behandeling. Een planning voor deze procedure is nog niet bekend.
Over de andere beroepen moet de RvS nog uitspraak doen. Zoals gemeld in de nieuwsbrief van 19 juni is het nog niet exact duidelijk wanneer er uitspraak wordt gedaan, al is tijdens de zitting aangegeven dat men het belang van een snelle afhandeling onderkent. Of het ook lukt binnen zes weken blijft onzeker.