19 juni 2020

Beroepen op zitting Raad van State behandeld

Op 19 juni was zoals aangekondigd de zitting bij de Raad van State (RvS) naar aanleiding van de beroepen die zijn ingesteld  tegen het definitieve Rijksinpassingsplan en de definitieve omgevingsvergunningen voor Windplan Groen. De indieners van de beroepen, de verweerders (overheden) en Windkoepel Groen als initiatiefnemer kregen tijdens de zitting vragen van de staatsraden (de rechters van de RvS) en hebben deze beantwoord.

Overigens zijn kort voor de zitting drie van de in totaal veertien beroepen ingetrokken door de indieners. De punten waartegen zij beroep instelden, zijn recent opgelost.

De volgende stap is dat de RvS uitspraak doet over de ingestelde beroepen. Tijdens de zitting is aangegeven dat een uitspraak van de RvS doorgaans binnen zes weken volgt. De RvS heeft aangegeven hier zijn uiterste best voor te doen, maar dit is altijd onder voorbehoud. We houden u daarvan op de hoogte via de nieuwsbrief en website.

Als de Raad van State in de uitspraak de beroepen ongegrond verklaart, zijn het Rijksinpassingsplan en de omgevingsvergunningen onherroepelijk. Hier kan dan geen bezwaar of beroep meer tegen worden ingesteld en dan kan de bouw van de nieuwe windturbines worden voorbereid.

Fotocredit: bron en licentie.