Meer windenergie met minder molens

Klimaatdoelstellingen

Binnen de Europese Unie zijn afspraken gemaakt over gezamenlijke klimaatdoelstellingen. Voor Nederland betekent dit onder meer dat in 2020 een opgesteld vermogen van 6.000 MW (megawatt) aan windenergie op land moet zijn gerealiseerd. Dit is één van de vele maatregelen die nodig zijn om 14% van alle energie in Nederland duurzaam op te wekken. Voor 2023 is het doel dat 16% van de energie duurzaam wordt opgewekt.

Grootschalige windenergie

Om dit te realiseren, heeft de Nederlandse overheid in haar ‘structuurvisie wind op land’ gekozen voor clustering van bestaande windparken tot grootschalige windenergieprojecten. Flevoland, de provincie waar nu al 25% van de Nederlandse windenergie wordt opgewekt, is daarvoor aangewezen als belangrijke regio.

Regioplan

Provincie Flevoland en de gemeenten hebben het landelijke beleid vertaald naar een ‘Regioplan Windenergie’ waarin is vastgelegd op welke locaties windenergie ontwikkeld kan worden. Doel: meer energie met minder molens. Door de oude windturbines te vervangen door turbines van de nieuwe generatie, neemt de totale capaciteit aan windenergie flink toe, met tegelijk een zichtbare landschappelijke verbetering van het gebied. Naar verwachting zal de uitvoering van het regioplan over vier tot vijf jaar afgerond kunnen worden.