Terugblik op bijpraatsessies en visualisaties

We hebben eind november en begin december 2018 vier bijpraatsessies gehouden in Ketelhaven, Biddinghuizen, Dronten en Lelystad.  Aanleiding hiervoor was het voorkeursalternatief (VKA) dat is vastgesteld. In dit VKA staat waar nieuwe windturbines kunnen komen en welke bestaande windturbines worden gesaneerd. Een terugblik op deze bijpraatsessies, meer informatie over financiële participatie en informatie over geluid en slagschaduw leest u in nieuwsbrief 9 over Windplan Groen.

Tijdens de bijpraatsessies lieten we ook visualisaties van de beoogde windmolens zien. Die staan nu ook op deze website, klik daarvoor hier.