Rijksinpassingsplan en omgevingsvergunningen ter inzage

In ons nieuwsbericht van 24 oktober meldden we dat de Nota van Antwoord, het definitieve Rijksinpassingsplan en de definitieve omgevingsvergunningen binnenkort ter inzage werden gelegd. Inmiddels liggen deze stukken tot en met 13 december 2019 formeel ter inzage. Via de website van Bureau Energieprojecten kunt u deze inzien.  Klik hier voor een toelichting op deze procedure en Windplan Groen, en klik hier als u direct de stukken wilt bekijken.

Gebiedsgebonden bijdrage
Onderdeel van Windplan Groen is dat er een gebiedsgebonden bijdrage (GGB) komt. De gebiedsgebonden bijdrage wordt gevormd door gemiddeld 1050 euro per MW opgesteld vermogen per jaar vanuit Windplan Groen hieraan bij te dragen. Het totale beschikbare budget voor deze GGB is afhankelijk van de types windturbines die er komen en hoeveel vermogen deze hebben. Dit wordt in een later stadium bepaald. Een reële verwachting op dit moment is dat de GGB voor Windplan Groen circa 400.000 euro per jaar zal zijn.

Dit bedrag kan worden gebruikt om kwaliteitsverbeteringen in het gebied mogelijk te maken waardoor de leefomgeving van inwoners verbetert. Welke concrete ingrepen dit worden en hoe dit budget wordt beheerd, ligt nog voor een groot deel open. Er zijn al wel (groepen) inwoners en maatschappelijke organisaties die met deze GGB aan de slag willen. Als Windkoepel Groen willen we dit ondersteunen. Met de gemeente Dronten wordt nu onderzocht hoe deze GGB in samenspraak met de samenleving moet worden georganiseerd en beheerd en vervolgens waaraan de gelden kunnen worden besteed. Dit pakken we de komende tijd op en we denken bijvoorbeeld aan openbare bijeenkomsten om dit met elkaar te bespreken. Als u hierin geïnteresseerd bent, raden we u aan onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden.

Excursies
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 november organiseerden we een excursie naar Windpark Noordoostpolder om zo samen windturbines te bekijken en te ervaren. Aan elke excursie deden circa 20 á 25 mensen mee. Omroep Flevoland was mee op de excursie van 1 november en maakte hierover een videoreportage. Klik hier om deze te bekijken.