Stand van zaken

Windplan Groen mag worden gebouwd

Windplan Groen mag worden gebouwd. De Raad van State heeft in de uitspraak van 16 september 2020 nagenoeg alle beroepen die zijn ingediend tegen het Rijksinpassingsplan en de omgevingsvergunningen ongegrond verklaard. Dat betekent dat hiertegen geen bezwaar of beroep meer kan worden ingesteld.

Als Windkoepel Groen gaan we nu verder met de voorbereidingen om de bestaande windturbines te saneren en de nieuwe windturbines te bouwen. Zo moeten aannemers worden geselecteerd voor de aanleg van wegen en kraanopstelplaatsen en worden één of meerdere windturbineleveranciers geselecteerd. De planning is dat in de loop van 2021 het werk aan onder andere de wegen en elektriciteitskabels begint en in de loop van 2022 met de bouw van de eerste windturbines wordt begonnen. De omgeving wordt daarover geïnformeerd (onder andere via de nieuwsbrief, aanmelden kan hier) en bij betrokken.

Lees meer hierover in dit nieuwsbericht.

Financiële participatie voor de kernen

Inwoners en ondernemers van de kernen kunnen in de exploitatiefase van Windplan Groen financieel participeren. Hoe dit precies kan, wordt nog uitgewerkt. Nu duidelijk is dat Windplan Groen mag worden gerealiseerd, kunnen we dit ook concreter maken. U blijft daarvan op de hoogte via de nieuwsbrief van Windplan Groen.

Gebiedsgebonden bijdrage

Vanuit Windplan Groen komt er een zogeheten gebiedsgebonden bijdrage (GGB). De gedachte hierachter is dat de GGB een financiële bijdrage levert die is bestemd  voor doelen op het gebied leefbaarheid, landschap en klimaat & duurzaamheid in het projectgebied én de aanliggende woonkernen. Dit is ook één van de eisen uit het Regioplan Windenergie van de provincie en gemeenten.
Hoe de GGB wordt beheerd en waaraan het wordt besteed, ligt nog open. De gemeente Dronten neemt het voortouw om dit concreet te maken. Dit gebeurt in samenspraak met betrokkenen uit het projectgebied en Windkoepel Groen.