Heien en funderingswerk WP Hanze

Langs de HTN-1 lijn van Windpark Hanze zijn nog heiwerkzaamheden gaande. In maart wordt daar nog gewerkt aan de funderingen.
Op de andere lijn (HVN) worden funderingen afgerond, maar startte ook al de levering van de betonnen torendelen.