Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor Windplan Groen is definitief vastgesteld.

De vastgestelde NRD vormt de basis voor het uitvoeren van de onderzoeken die moeten leiden tot een Milieueffectrapport (MER). In de NRD staat beschreven welke informatie moet worden opgenomen in het MER.
Het doel van deze MER is om de effecten van het windplan op de omgeving in beeld krijgen ten behoeve van de besluitvorming. Mede op basis van het MER-onderzoek wordt een keuze gemaakt uit de onderzochte alternatieven.

Meer hierover leest u in nieuwsbrief 5 over Windplan Groen. Klik hier om deze nieuwsbrief te kunnen lezen.

Bewonersavonden Windplan Groen 11, 17 en 18 juli

Windkoepel Groen nodigt alle inwoners van de gemeente Dronten en Lelystad uit voor bewonersavonden over Windplan Groen.

Formele start Windplan Groen

De ontwikkeling van Windplan Groen heeft een formele start gemaakt onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR).