Meer informatie over Windplan Groen en concept-VKA

Op 18 juli 2018 verstuurden wij – Windkoepel Groen – nieuwsbrief 6 over het concept-voorkeursalternatief (concept-VKA) voor Windplan Groen. In dit concept-VKA staat waar nieuwe windmolens kunnen komen, welke bestaande windmolens worden gesaneerd en wat de maximale afmetingen van de nieuwe windmolens zijn.

Wij hoorden en lazen verschillende reacties op het concept-VKA en Windplan Groen. Het leek ons naar aanleiding daarvan goed om via een aanvulling op de nieuwsbrief nadere informatie te geven. Klik hier om deze aanvulling met daarin meer informatie over het concept-VKA en Windplan Groen te lezen.