Vanuit Windplan Groen komt er een zogeheten gebiedsgebonden bijdrage (GGB). De gedachte hierachter is dat de GGB een financiële bijdrage levert die is bestemd  voor doelen op het gebied leefbaarheid, landschap en klimaat & duurzaamheid in het projectgebied én de aanliggende woonkernen. Dit is ook één van de eisen uit het Regioplan Windenergie van de provincie en gemeenten.
Het beheer van de GGB gelden is ondergebracht in de Stichting Windfondsen. Een onafhankelijk bestuur met vertegenwoordiging van inwoners beheert straks de fondsen en neemt beslissingen over aangevraagde projecten. De gemeente Dronten en de windparken van Windplan Groen houden toezicht op het proces en stellen kaders en voorwaarden vast.   
De windparken van Windplan Groen storten elk jaar een deel van de opbrengst van de windenergie in het fonds van Windplan Groen. Het geld is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en leefomgeving in het projectgebied van Windplan Groen. Inwoners kunnen hiervoor met plannen komen.

Hoe de GGB wordt beheerd en waaraan het wordt besteed, ligt nog open. De gemeente Dronten neemt het voortouw om dit concreet te maken. Dit gebeurt in samenspraak met betrokkenen uit het projectgebied van Windkoepel Groen.

De windparken storten elk jaar een deel van de opbrengst van de windenergie in een fonds van Windplan Groen.  Het geld is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de leefomgeving en de leefbaarheid in het projectgebied. Inwoners kunnen hiervoor met plannen komen. De gemeente en de windparken beslissen dus niet over de projecten. De gemeente en Windkoepel Groen houden wel toezicht op het proces, en stellen vooraf de kaders en voorwaarden vast.

Een onafhankelijk bestuur met een vertegenwoordiging van inwoners beheert straks de fondsen en neemt beslissingen over aanvragen voor projecten.

Om zoveel geld gaat het
Als alle molens er staan stort Windplan Groen (vanaf 2024) ongeveer € 550.000 per jaar in het fonds. De looptijd is gelijk aan de exploitatieduur van de turbines, naar verwachting ongeveer 25 jaar.
De bedragen worden bepaald op basis van de capaciteit van de turbines. Pas als de initiatiefnemers hun aanbestedingen van de windturbines hebben afgerond, wordt duidelijk om hoeveel geld het precies gaat.