Omwonenden kunnen op meerdere manieren meedoen aan Windplan Groen. Dat participeren kan door te investeren, maar ook door mee te praten en te denken over de besteding van de Gebieds Gebonden Bijdrage (GGB).

Windkoepel Groen is vanaf het begin met alle betrokkenen in gesprek over Windplan Groen. De eigen achterban is belangrijk, maar ook andere stakeholders, omwonenden en de samenleving in het algemeen kunnen bijdragen aan zorgvuldige besluitvorming en creëren mede het draagvlak voor de ontwikkelingen. Door middel van onder andere informatiebijeenkomsten, nieuws, informatie en mededelingen over de voortgang van procedures en andere ontwikkelingen, houden we iedereen op de hoogte van Windplan Groen en krijgen we ook input voor de plannen en uitvoering. Ons streven is een goede verbinding van Windplan Groen met alle betrokkenen. Overheden hebben een eigen verantwoordelijkheid in de communicatie rond alle procedures en het geheel aan informatie is belangrijk voor een volledig overzicht. Natuurlijk trekken we zoveel mogelijk samen op om praktische redenen en omdat het uiteindelijk gaat om hetzelfde doel: realisatie van Windplan Groen.

Zie ook de pagina’s:
Financiele participatie
Gebieds Gebonden Bijdrage