Locatie 5 – Open Dag 23 april

Gesloten Distributie Systeem Groen (GDG)
Windmolens produceren elektriciteit en die moet uiteraard zijn weg vinden naar het landelijk elektriciteitsnet. Daartoe moet de stroom wel ‘panklaar’ worden aangeleverd. Dat wil zeggen: op een spanning van 150 kiloVolt (kV).
Acht samenwerkende parken binnen Windkoepel Groen besloten zelf een gesloten Distributie Systeem te bouwen. Dat ’transformatorstation’ ontvangt de elektriciteit die de 8 windparken leveren (als 33kV) en zet deze om naar de voor transport benodigde 150 kV. Eenmaal omgevormd tot de vereiste spanning, gaat de elektriciteit naar het naastgelegen nieuwe onderstation van Tennet-Liander (locatie 4 tijdens de Open Dag), om aan het net te worden geleverd.

Het onderstation in aanbouw, toen nog zonder de 2 grote transformatoren die nu in de betonnen bakken staan.