Locatie 4 – Open Dag 23 april

Onderstation Tennet-Liander

Nederland heeft een hoogspanningsnet van 150 kiloVolt (kV). Om elektriciteit aan dat landelijk netwerk te leveren is onder meer een onderstation nodig. In samenspraak met Windkoepel Groen koos Tennet-Liander voor deze locatie aan het Olsterpad, pal onder de bestaande hoogspanningsleiding. De elektriciteit die naar het netwerk gaat, is afkomstig van het naastgelegen Gesloten Distributie Systeem Groen (GDG) dat eveneens in aanbouw is (Locatie 5).