Locatie 2 – Open Dag 23 april

Windpark Kubbeweg
Om veiligheidsredenen kunt u tijdens de bouw nu niet dichtbij de bouwlocatie komen.
U rijdt echter langs de bestaande windmolens van Windpark Kubbeweg. Op zichzelf al uniek, want deze windmolens worden in mei gedemonteerd en elders hergebruikt. Die demontage is onderdeel van de afspraken bij de bouw van de 11 windparken binnen Windplan Groen. Bestaande windmolens verdwijnen en maken plaats voor nieuwe, grotere exemplaren. Die  nieuwe windmolens leveren meer elektriciteit en worden bovendien geplaatst in een vooraf bepaald stramien langs  rechte lijnen.

Rijd dus vanaf hier door naar Locatie 3 om de fundaties te zien bij Olsterwind.