Locatie 1 -Open Dag 23 april

Zeebiestocht
Welkom bij Windpark Zeebiestocht. Op deze locatie zijn de afgelopen maanden oude windmolens gedemonteerd en afgevoerd voor ene tweede leven elders. Inmiddels zijn de funderingen gemaakt voor nieuwe windmolens en ziet u de eerste turbine-onderdelen liggen van de Nordex windturbines. Die windmolens worden de komende maanden opgebouwd.

Als de werkzaamheden het toelaten kunt u zich naar de eerste bouwlocatie laten brengen om de onderdelen van dichtbij te zien.
Moet u wachten?
Haal dan iets bij de friteskraam of beproef uw klimcapaciteiten op0 de speciale klimwand, die overigens gemaakt is van een oude wiek van een windmolen.