Journaal 8 december 2021 – Vragen en antwoorden

Tijdens de uitzending van het Windplan Groen Journaal (8 december 2021) kwamen diverse vragen binnen. Sommigen overlapten elkaar en zijn daarom gebundeld in de beantwoording.

Er is financial close, maar is de obligatielening dan van de baan?
Nee, die regeling wordt uitgewerkt en daar komt in 2022 nieuws over.

 “Waarom bouwen jullie niet 86 dezelfde windmolens?”
Elk deelnemend windpark heeft zijn eigen organisatie, financiering en aanbesteding. Dus ook de keuze van windmolens ligt bij elk windpark. Voor een deel van het gebied geldt dat er bovendien (hoogte)beperkingen zijn vanawege Lelystad Airport.

  “Wanneer plukt de omgeving eigenlijk zijn vruchten financieel?”
U doelt waarschijnlijk op de Gebieds gebonden Bijdrage. Daar gaan we in januari in het Journaal specifiek op in. Maar in z’n algemeenheid: het fonds wordt gevuld zodra de molens draaien. Daar moeten we dus eerst op wachten.

En wanneer gaan de eerste molens draaien?
De bouw start in 2022. Productief draaien gebeurt naar verwachnting in 2023 voor het eerst.
 

“Ik zie 2 soorten kabels: 33 kV en 150 kV.  Waarom niet direct 150 kV dan kun je toch direct op het elektriciteitsnet?”
150 kV kabels vanaf de windmolens naar het onderstation zou veel te duur worden. Da n is 33kV een prima oplossing en dan wordt de spanning vlak voor het onderstation omgezet naar de benodigde 150 kVolt.

“Waarom staat die apparatuur van de ploeg met de grote banden op een soort plaat?”
Dat heeft te maken met de bodemgesteldheid en het slechte weer. Op deze manier wordt de druk verdeeld en zakt de machine niet diep in de grond.

 “Ik vind het imposant om te zien. Kan ik een kijkje op de bouwplaats nemen?”
 Nee. Het terrein is verboden toegang, o.a. vanwege de veiligheid. Er wordt wel bekeken of er tijdens een Open Dag mogelijkheden zijn.