Journaal 24 juni 2021-Vragen en antwoorden

Tijdens de uitzending van het Windplan Groen Journaal (24 juni 2021) kwamen diverse vragen binnen. Sommigen overlapten elkaar en zijn daarom gebundeld in de beantwoording.

Komen er nog open dagen?
Voorlopig is er nog weinig te zien. Wel komen er nog informatie-bijeenkomsten in de  winter naast een vervolg op dit WKG-journaal.

Hoeveel overlast gaan wij ervan merken?
Van de komende werkzaamheden van Van Gelder is hoegenaamd niets te merken. De kabels worden voor het overgrote deel in akkerland gelegd. Op plaatsen waar wegen worden gekruist hebben boringen plaats, onder de weg door. Ter plaatse kan tijdelijk een snelheidsbeperking gelden.

Is er een meldpunt voor schade en ongemak?
Binnenkort wordt een speciaal telefoonnummer en email-adres bekendgemaakt via de website

Hoe wordt de kabeldikte bepaald, wordt hier nou veel aan gerekend?
Een dikke kabel geleidt beter de energie dan een dunne kabel. Daardoor wordt een dikke kabel minder warm dan een dunne kabel. Ook de grondsoort waarin de kabel ligt is hierbij van belang. Er is een maximum aan de kabeltemperatuur gesteld, de grondsamenstelling langs de kabel is vastgesteld en op basis daarvan kan de aannemer berekenen wat de minimum dikte van de kabel moet zijn. GDG controleert dat.   

Hoe ga je om met ondergrondse objecten, bekend en onbekend?
Vooraf is onderzoek gedaan onder meer naar evt restanten van de Tweede Wereldoorlog. Eventuele objecten worden in kaart gebracht en verwijderd.  Ook wordt er archeologisch onderzoek gedaan. Tot nu toe geen bevindingen die tot maatregelen leiden, maar dat wordt wel goed gemonitord

 Waarom niet kettinggraven?
Kettinggraven is één van de andere manieren om toe te passen maar die methode  beroert de ondergrond meer en is meer belastend voor de landbouw. Er is daarom gekozen voor de ploegmethode.

Moeten er nog wegen worden afgesloten?
Nee, maar het kan zijn dat er tijdelijke beperkingen zijn op enkele wegen. Deze worden vooraf aangekondigd o.a. via de website www.windplangroen.nl

Hoe richt Liander zich in op het niet-constante profiel van wind en zon?
Het traditionele (en veel CO2-uitstotende) energiesysteem werkte volgens het “men vraagt en wij draaien”-principe. Door aan de ene kant de groei van niet-regelbare duurzame opwekking en anderzijds grotere vraagpieken (door elektrisch vervoer en warmtepompen) lukt dat niet meer en zal de vraag soms moeten worden aangepast aan het aanbod. Enerzijds door het opslaan van overtollige energie en anderzijds door verbruikers te stimuleren om energie af te nemen op momenten dat er voldoende aanbod is. Bijvoorbeeld de wasmachine aanzetten op het moment dat de zon schijnt of de elektrische auto’s ‘s nachts opladen. In deze puzzel moeten energieleveranciers, aanbieders van opslag, netbeheerders en klanten komen tot een goede samenwerking en een rechtvaardige verdeling van kosten.
Voor Liander betekent dat dat we, naast het uitbreiden van onze netcapaciteit ook werken aan innovaties om dit samenspel te faciliteren. Om beter te weten op welk moment en op welke plek welke energiestromen lopen investeren we in meer en nauwkeuriger metingen, zoals de slimme meters in de woonhuizen maar ook onderweg in de knooppunten in het net. Zo maken we mogelijke knelpunten sneller inzichtelijk en kunnen we de beschikbare netcapaciteit beter benutten. Ook werken we met de verschillende marktpartijen aan een geautomatiseerd handelsplatform dat het samenspel tussen klanten en leveranciers vereenvoudigt en aan nieuwe tariefstructuren die een efficiënt gebruik van energie belonen.

Hoeveel uitbreiding kan het aangepaste netwerk nog aan?
De netwerkbedrijven maken voortdurend scenario’s over de bewegingen in de elektriciteitsmarkt en passen daarop hun netinvesteringen aan. Zo wordt het elektriciteitsnet voortdurend aangepast op de verwachte ontwikkelingen. Desondanks hebben Liander en TenneT nu te maken met een plotselinge grote groei van de behoefte aan Elektriciteitstransport. Hierdoor is op sommige plekken in Flevoland een wachtrij ontstaan voor klanten die een nieuwe aansluiting nodig hebben. Om de wachtrij weg te werken is een omvangrijk plan gemaakt voor de hele Flevopolder. In de komende 10 jaar verwacht Liander net zo veel werk te moeten verzetten als in de afgelopen 40 jaar. Daarvoor werken we hard aan het werven en opleiden van extra personeel en het verkorten van de doorlooptijd van onze projecten. Vrijwel maandelijks worden er kleine en grotere delen van het plan gerealiseerd.

Kunnen burgers nog meeparticiperen? En dan bedoel ik niet windshare.
Nog niet, maar er zijn opties in de maak. Daarover volgt binnenkort meer informatie via www.windplangroen.nl en mogelijk een extra Windplan Groen Journaal.

Kunnen inwoners van de dorpen ook certificaten kopen?
Voor de inwoners uit de dorpen komt er een mogelijkheid financieel te participeren. Op welke wijze dat ingevuld gaat worden wordt nog nader uitgewerkt. Obligaties of certificaten zijn mogelijkheden waar naar gekeken wordt.

Zijn er geen betere oplossingen dan windenergie?
De wereld, Europa en Nederland staan voor een enorme uitdaging om de klimaatverandering aan te pakken. Windenergie (op zee en land) is daarbij een pure noodzaak, naast zonneparken en geothermie. Op korte en middellange termijn zijn er geen betere oplossingen voor handen.
Er wordt veel onderzoek gedaan naar tussenopslag in grote accu’s en naar toepassing van waterstof in combinatie met bijvoorbeeld windenergie. Maar de doorlooptijd voor dat soort ontwikkelingen vraagt meestal tien tot 15 jaar voor het op economische schaal kan worden aangeboden.

WKG is maar een klein gebied, maar als alle windclusters samen zouden gaan, kan men misschien de overstroom die er soms is, opslaan!
Er wordt op vele fronten hard gewerkt om de duurzame energie voor korte of langere tijd op te slaan. Dat kan in accu’s maar en lopen ook proeven met waterstof (met de ‘overtollig’ elektriciteit waterstof produceren en die waterstof gebruiken om weer elektriciteit te produceren op momenten dat daar behoefte aan is).

Waarom moet de gemeente Dronten zich bemoeien met de gebiedsgebonden bijdrage? Als ze het zelf gedaan hadden, hadden ook alle gemeenteleden hiervan kunnen profiteren!
De Gebieds Gebonden Bijdrage is een bijdrage afkomstig van Windplan Groen (en elders in de provincie van Windpark Zeewolde en Windplanblauw). De initiatiefnemers willen niet als ‘alleenheerser’ bepalen waar het geld aan wordt besteed. Net als elders in het land neemt daarom de gemeente het voortouw om inwoners zelf mee te laten beslissen over de besteding van de gelden.
Ook daarover komt komend halfjaar meer informatie.

Nu de bouw al is gestart, wat is dan nu nog de rol van de overheid?
De overheid (provincie en gemeente) behouden elk hun rol als toezichthouder. Alle verleende vergunningen zijn aan toezicht onderhevig. Windplan Groen moet voldoen aan alle voorwaarden uit die vergunningen en de overheid ziet daarop toe.

Gaan we nu van molens naar strakke lijnopstellingen?
Ja. Het ooit als ‘hagelslag’ bestempelde patroon van  windmolens die in de loop der jaren werden gebouwd, wordt nu aangepast. Nu er nieuwe windturbines worden gebouwd is gekozen om aan te sluiten bij de kenmerkende rechte lijnen van het Flevolandse landschap, met lijnopstellingen van windmolens. Dat geeft een rustiger beeld dat  beter past bij de provincie.