Wat is Windkoepel Groen

Wat is Windkoepel Groen? Windkoepel Groen is een vereniging met zelfstandige leden, die ieder een eigen windpark exploiteren dan wel daarbij betrokken zijn. Samen zijn de leden initiatiefnemer van Windplan Groen. In de koepel werken eigenaren van de bestaande windparken en toekomstige exploitanten van de nieuw geplande windparken samen. Read More