Hoe zit het met stikstof?

Tijdens de bouw van de windturbines wordt er een geringe hoeveelheid stikstof uitgestoten, maar de windturbines zullen vervolgens een forse bijdrage leveren aan het verminderen van de stikstofuitstoot in Nederland. Tijdens de twee jarige bouw van de nieuwe windturbines van Windplan Groen wordt er door bouwverkeer en bouwwerkzaamheden circa 3400… Read More

Hoe zit het met SF6?

SF6 is een kleurloos gas dat vaak in elektrische installaties wordt gebruikt als isolator, zo ook in windturbines. Het is een broeikasgas. Als het vrijkomt, kan het net als CO2 bijdragen aan het broeikaseffect. Het is daarom goed dat fabrikanten van windturbines eraan werken om het gebruik ervan terug te… Read More

Hoeveel CO2 bespaart een windturbine?

Een windturbine van 3,5 MW bespaart 6.500 ton CO2 per jaar. Dat is te vergelijken met de CO2-uitstoot van een Volvo V40 die in 14 jaar tijd gemiddeld 50.000 km per jaar rijdt. Read More

Hoeveel produceert een windturbine op land?

Hoeveel elektriciteit een windturbine kan leveren, hangt vooral af van de hoogte van de turbine en de grootte van de wieken (de rotorbladen). In windrijke gebieden levert een windturbine de meeste elektriciteit, bijvoorbeeld aan de kust of op de Noordzee. Verder het binnenland in levert diezelfde turbine iets minder elektriciteit… Read More

Waarom staan windturbines soms stil?

Er zijn verschillende redenen waarom windturbines soms niet draaien. Als het niet of nauwelijks waait (wat weinig voorkomt), draait de turbine niet. En soms is er bij langdurige harde wind sprake van overbelasting van het landelijk energienet en worden er windparken stil gezet uit economische motieven. Als het te hard… Read More

Hoe zit het met het gebruik van Neodymium in de magneten?

Neodymium is een zeldzaam metaal dat in verschillende landen wordt gewonnen, waaronder China waar het sterk milieu- en mens belastend wordt gewonnen. In totaal wordt 10% van het gewonnen neodymium gebruikt voor alle vormen van duurzame energie samen (van elektrische en hybride auto’s en fietsen tot windturbines). Het aandeel voor… Read More

Bespaart windenergie CO2?

Windturbines produceren duurzame elektriciteit. Die hoeft dan niet door kolen- en gascentrales te worden opgewekt. Hierdoor draaien deze centrales op een lager pitje of worden ze tijdelijk uitgezet. Dat bespaart brandstof – er wordt minder kolen en gas verstookt en dat zorgt voor CO2-besparing. Read More

Hoe snel verdient een windturbine de energie die het gekost heeft terug?

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de energie die nodig is om een windturbine te produceren, te bouwen en te onderhouden, na drie tot zes maanden draaien van de windturbine al is terugverdiend. Daarna levert de windturbine minimaal 20 jaar schone, CO2-vrije energie. Read More