Hoe zit het met ijsvorming op de bladen? Dat valt er toch af als ze draaien?

Door vernieuwde sensortechniek is ijs aangroei door draaiende windturbines te voorkomen, het sporadisch aangroeien door ijsregen uiteraard niet. Met de huidige ervaring is het risico te minimaliseren dat er geen ongecontroleerde ijs val plaats vindt. In bijzondere omstandigheden kunnen windturbines worden voorzien van een speciale sensor, waardoor de windturbine stilgezet… Read More

Hoe waarborgen jullie de veiligheid?

Windturbines moeten voldoen aan technische veiligheidsnormen en geen onverantwoorde risico’s opleveren voor de omgeving.  Veiligheid speelt dan ook een hele belangrijke rol in de gehele ontwikkeling, bouw en beheer van een windturbine. Elke type windturbine moet een certificaat hebben waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de internationale ontwerpnorm voor windturbines. Read More

Veroorzaken windturbines gezondheidsklachten i.v.m. fijnstof?

Er wordt beweerd dat de turbulentie, die de wieken van windturbines veroorzaken, fijnstof doet opwaaien en langer in de lucht houdt. Hiervoor ontbreekt echter het wetenschappelijke bewijs. Feit blijft dat schone energie zoals windenergie minder vervuilend is dan fossiele brandstoffen. Read More

Hoe zit het met de straling van windturbines?

Er zijn geen aanwijzingen dat windturbines een ongezonde hoeveelheid straling afgeven. Windturbines zenden net als elk ander (huishoudelijk) elektrisch apparaat elektromagnetische straling uit, maar dit is een beperkte hoeveelheid. Dat wordt ondersteund door veel (internationaal) onderzoek dat is gedaan naar de elektromagnetische straling van onder andere elektriciteitscentrales en hoogspanningsleidingen. Hierbij… Read More

Hebben windparken effect op de gezondheid?

Uit wetenschappelijk onderzoek door erkende nationale en internationale gezondheidsinstituten en universiteiten blijkt dat er geen rechtstreeks verband is tussen windmolens en gezondheidseffecten voor omwonenden. Dat zijn onderzoeken die zijn uitgevoerd door het RIVM, de GGD, het StAB (adviesorgaan van de Nederlandse Raad van State) en meerdere federale gezondheidsinstanties in Canada,… Read More