Kan Biddinghuizen nog uitbreiden als de nieuwe windturbines er staan?

Er is bij het opstellen van het plan rekening gehouden met andere ontwikkelprojecten in de omgeving, zoals geplande uitbreidingen van woonwijken. De ontwikkelprojecten waar al besluitvorming over heeft plaatsgevonden zijn bijvoorbeeld ook in de MER meegenomen. Dat geldt onder andere voor nieuwbouwwijk De Graafschap in Biddinghuizen. Deze uitbreiding kan gewoon… Read More

Kunnen de windturbines op grotere afstand van Biddinghuizen en Ketelhaven worden gezet?

De dichtstbijzijnde nieuwe windturbines van Windplan Groen zijn beoogd op 800 á 900 meter van de rand van de kernen van Biddinghuizen en Ketelhaven. Een deel van de inwoners van deze dorpen heeft de wens dat de windturbines op nog grotere afstand worden gezet. Er is onderzocht, onder regie van… Read More

Hoe zit het met de lampen op de windturbines?

Windturbines met een tiphoogte van meer dan 150 meter moeten worden voorzien van obstakelverlichting. Dit is verplicht om de windturbines ook ’s nachts zichtbaar te maken voor vliegtuigen. Dat zijn witte lampen overdag en rode lampen ’s nachts. Deze rode lampen zullen ’s nachts niet knipperen. Vroeger moesten deze lampen… Read More

Geven windturbines lichtschittering en is dat te voorkomen?

Lichtschittering kan ontstaan doordat zonlicht op de draaiende rotorbladen schijnt. Om dit te voorkomen worden de rotorbladen van de windturbines voorzien van een anti-reflecterende coating. Read More

Hoe bepalend zijn windturbines in het landschap?

Windturbines zijn zichtbaar in het landschap en zijn bij helder weer van grote afstand zichtbaar. Inmiddels heeft de ervaring geleerd dat windturbines die in parallelle lijnopstellingen staan minder bezwaren oproepen dan hetzelfde aantal molens dat solitair is gebouwd en door elkaar staat. Een tweede ervaringsgegeven is dat de nieuwe generatie… Read More

Wat wordt er gedaan om hinder van slagschaduw te verminderen?

Slagschaduw ontstaat als de zon tegen de draaiende wieken schijnt. De schaduw die ontstaat, beweegt en kan hinderlijk zijn. Op basis van de stand van de zon is goed te voorspellen hoeveel, wanneer en waar er slagschaduw wordt veroorzaakt. Onder andere ten behoeve van het Milieueffectrapport (MER) voor Windplan Groen… Read More

Hoeveel ruimte moet er tussen windturbines op land zitten?

Windturbines van 3,5 MW worden ongeveer 500 m uit elkaar gezet (4 keer de diameter van de rotor, de denkbeeldige cirkel die de wieken maken). Als windturbines dichter op elkaar gezet worden, wordt de energieopbrengst lager én neemt de aerodynamische belasting toe. Read More

Waarom bouwen we in Nederland op 400 tot 500 m afstand van woningen?

Er is in Nederland geen wettelijk minimum voor afstanden tussen huizen en windturbines. De te hanteren afstand tussen een windturbine en de dichtstbijzijnde woning verschilt per locatie en volgt met name uit de geluid en slagschaduwwetgeving. Het toegestane gemiddelde geluidsniveau op een woning komt in de praktijk neer op 41… Read More

Hoe zit het met laagfrequent geluid?

Windturbines produceren zowel laag-, midden- als hoogfrequent geluid. Bij de geluidsregels wordt rekening gehouden met al het geluid, waaronder laagfrequent geluid. Deze normen zijn gebaseerd op de hinderbeleving van windturbinegeluid en daarmee alle karakteristieken van dit geluidstype. In de geluidsnormen zijn piekgeluiden en laagfrequent geluid verdisconteerd. Laagfrequent geluid bestaat vooral… Read More

Wat hoor je van de windturbines?

Windturbines produceren geluid door het ronddraaien van de wieken. Dichtbij een windturbine hoor je het zoeven van de wiek door de lucht. Bij meer wind bewegen de rotorbladen sneller en maakt de windturbine meer geluid. Het is vaak zo dat bij hardere wind het omgevingsgeluid – ruisen van de wind… Read More