Er worden toch heel veel vogels gedood, omdat ze tegen de draaiende wieken aanvliegen?

Recent Canadees onderzoek (studie van Environment Canada, publicatie nov 2013) toont aan dat van de 270 miljoen vogels die jaarlijks sterven door mens-gerelateerde activiteiten, windturbines verantwoordelijk zijn voor 0,007%. De meeste vogels worden nog steeds gedood door katten. Huiskatten/wilde katten: 200 miljoen dode vogels (74%) Hoogspanningsleidingen en gebouwen: 25 miljoen… Read More

En hoe wordt daar vervolgens rekening mee gehouden bij de aanleg van het windpark?

Indien er sprake is van beperkingen op basis van de Wet Natuurbescherming, dan zullen die beperkingen door de Provincie in de bouwfase en de beheerfase worden opgelegd en uitgevoerd. Dat zou kunnen zijn het stilzetten van de turbines op een moment waarop er veel vleermuizen in de buurt zijn. In… Read More

Wat zijn de gevolgen van een windpark voor flora en fauna?

Bij het bepalen of de locatie voor windturbines ook daadwerkelijk geschikt was, is een MER opgesteld.  Grondig werd onderzocht wat de effecten op de flora en fauna zijn, zodat de provincie daar bij de verlening van de vergunning en ontheffing, in het kader van de Wet Natuurbescherming, rekening mee kan… Read More