FAQ

Nut & noodzaak

Waarom stoppen we niet met windenergie, het kost toch meer dan dat het oplevert?

De kostprijs van windenergie is nog hoger dan de kostprijs van fossiel opgewekte energie. Dit is de reden dat windenergie (en ook zonne-energie) wordt gesubsidieerd. Dit gebeurt door middel van de SDE+. Via deze subsidie ondersteunt de overheid de ontwikkeling van deze vorm van energie. De overheid heeft hiertoe besloten, omdat het nodig is dat we meer duurzame energie opwekken. Windenergie op land is een van de efficiëntste vormen van duurzame energie en bijvoorbeeld aanzienlijk goedkoper dan zonne-energie.

De kostprijs van windenergie daalt hard, waardoor er steeds minder subsidie nodig is. De SDE+ wordt bijna elk jaar verlaagd en het moment dat windturbines op land geen subsidie meer nodig hebben, komt dichterbij. Tevens is het lastig om energievormen eerlijk te vergelijken, omdat ‘schone energieopwekking’ niet wordt beloond ten opzichte van vervuilende opwekking en omdat de maatschappelijke kosten van fossiele energie (klimaatverandering, luchtvervuiling) niet in de kostprijs worden meegenomen.
Meer over de SDE+ voor Windplan Groen leest u in dit nieuwsbericht.

Zijn windturbines effectief?

In een land als Nederland waar het vaak en hard waait, zijn windturbines heel effectief en één van de efficiëntste vormen van duurzame energie. Windturbines staan alleen stil voor onderhoud, als het niet waait (wat weinig voorkomt) en af en toe om de hinder van slagschaduw in de omgeving te beperken. Het onderhoud van windturbines wordt zoveel mogelijk gepland tijdens windstille periodes. Moderne windturbines produceren 90-95% van de tijd elektriciteit. Windturbines worden nog steeds doorontwikkeld en efficiënter. Ze worden hoger en groter, omdat het op grote hoogte harder en constanter waait. Ze krijgen langere wieken en betere besturing, zodat ze meer elektriciteit leveren tegen lagere kosten. Hierdoor wordt windstroom goedkoper.

Windplan Groen levert een grote bijdrage aan het verduurzamen van de provincie Flevoland en zelfs de nationale energievoorziening. De verwachting is dat de windturbines van Windplan Groen samen per jaar circa 1,9 miljard kilowattuur (kWh) per jaar opwekken. Dat is evenveel elektriciteit als jaarlijks in de gehele provincie Flevoland wordt gebruikt. 
Om evenveel duurzame elektriciteit met zonnepanelen op te wekken, is er circa 1900 hectare aan zonnepanelen nodig.

Wat zijn de duurzame doelstellingen van de overheid?

Om de kabinetsdoelstellingen van 14% duurzame energie in 2020 te halen en 16% in 2023, moeten we flink aan de slag. Op dit moment is van onze totale energieproductie ongeveer 6% duurzaam. Dat betekent dat we van alle beschikbare duurzame energiebronnen gebruik moeten maken, dus naast wind ook van zon, water en aardwarmte. Windenergie, opgewekt met windturbines, is voor Nederland, als land waar het veel en hard waait, de meest efficiënte en goedkoopste vorm van duurzame energie. Windenergie kunnen we zelf produceren. Het is schoon en goedkoop en maakt ons minder afhankelijk van gas, kernenergie en kolen uit andere landen.

Hoe past windenergie in het elektriciteitsnet?

Als de wind waait, kunnen we de elektriciteit van de windturbines direct gebruiken. Op dat moment hoeven elektriciteitscentrales minder te produceren. Als het niet waait, draaien de centrales juist wat harder. Het is voorlopig nog niet nodig om energieopslag te bouwen voor windenergie, want de bestaande elektriciteitscentrales zijn flexibel genoeg om het variabele aanbod van de wind op te vangen. TenneT als landelijk netbeheerder is verantwoordelijk is voor de ongestoorde energievoorziening in NL. Zij zijn verantwoordelijk voor het balanceren van het net obv beschikbare productie en vraag. En verantwoordelijk dat het net voldoende toegerust is om alle productie af te kunnen voeren daarheen waar elektriciteit nodig is.
In de toekomst zal windenergie onderdeel van een duurzame, internationale energiemix zijn – met zon, waterkracht, andere duurzame bronnen en energieopslag.

Is windenergie duurder dan andere vormen van duurzame energie?

Nee, windenergie op land is op dit moment een van de goedkoopste vorm van duurzame energie. Voor zonne-energie en andere vormen van duurzame energie moet de overheid meer subsidie per kWh beschikbaar stellen om ook deze vormen rendabel te kunnen maken. Overigens is het lastig om energievormen eerlijk te vergelijken, omdat ‘schone energieopwekking’ niet wordt beloond t.o.v. vervuilende opwekking.

Hoe werkt subsidie op duurzame energie?

De kostprijs van windenergie is op dit moment hoger dan de prijs die ervoor wordt betaald op de energiemarkt. De overheid stelt subsidie beschikbaar om dit verschil te overbruggen. Een subsidie op basis van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) vult het verschil aan; voor een maximaal aantal kWh en een periode van maximaal 15 jaar.

Windturbines op land zijn een van de efficiëntste vormen van duurzame energie en hebben als gevolg daarvan het minst subsidie nodig.
Elk jaar bekijkt de overheid opnieuw hoe hoog de subsidie moet zijn en de trend is dat de subsidie steeds verder afneemt. Initiatiefnemers van duurzame energie worden zo gestimuleerd om zo efficiënt mogelijk te werken, zodat de energie tegen een zo laag mogelijke kostprijs wordt geproduceerd. Het is zelfs de wens om binnen enkele jaren de subsidie af te schaffen.

Het is overigens al meerdere malen onderzocht en aangetoond dat het subsidiëren van duurzame energie de maatschappij veel minder kost dan niets doen tegen klimaatverandering. De gevolgen van klimaatverandering en luchtvervuiling zijn groot en deze kosten zijn voor rekening van de maatschappij.

Kunnen windturbines niet beter op zee staan?

Er moeten zeker veel windturbines op zee komen. Maar als we als land onze duurzaamheidsdoelstellingen willen halen, zijn windturbines op zee alleen onvoldoende. Er is ook energiebesparing nodig, zonnepanelen op daken en grondgebonden zonneparken en veel windturbines op land. Enkele jaren geleden zijn hierover op landelijk niveau afspraken gemaakt om te zorgen dat er genoeg windturbines op land komen. Windplan Groen is, net als de plannen voor windturbines van Windpark Zeewolde en Windplan Blauw, nodig om deze doelstellingen te halen. Op veel plekken in het land zijn de afgelopen jaren vanwege die afspraken windturbines gerealiseerd of zijn er vergevorderde plannen.
Omroep Flevoland publiceerde een artikel hierover, klik hier om dat te lezen.