Wat zijn de gevolgen van een windpark voor flora en fauna?

Bij het bepalen of de locatie voor windturbines ook daadwerkelijk geschikt was, is een MER opgesteld.  Grondig werd onderzocht wat de effecten op de flora en fauna zijn, zodat de provincie daar bij de verlening van de vergunning en ontheffing, in het kader van de Wet Natuurbescherming, rekening mee kan houden. Uit dit ecologisch onderzoek blijkt dat de impact op flora en fauna in het gebied beperkt is en daardoor voldoet aan de strenge regels die hiervoor bestaan.  U kunt het MER hier vinden.