Wat is Windkoepel Groen

Wat is Windkoepel Groen?
Windkoepel Groen is een vereniging met zelfstandige leden, die ieder een eigen windpark exploiteren dan wel daarbij betrokken zijn. Samen zijn de leden initiatiefnemer van Windplan Groen. In de koepel werken eigenaren van de bestaande windparken en toekomstige exploitanten van de nieuw geplande windparken samen.

Windkoepel Groen treedt op als initiatiefnemer. Het bestuur van Windkoepel Groen wordt gevormd door vertegenwoordigers van de windparken. Ventolines is de projectadviseur die de koepel ondersteunt bij de ontwikkeling en realisatie van Windplan Groen.

Initiatiefnemer Aanduiding plaats omschrijving Lengte (km) Overig
Hanzewind  (vereniging) Hoge Vaart Noord & Hondtocht Noord Nieuw 6,9
Hoge Vaart Zuid (Pure Energie) Hoge Vaart Zuid Nieuw 8,1
Hondtocht Zuid (Pure Energie) Hondtocht Zuid Opschaler 2,4
Oldebroekertocht (Pure Energie) Oldebroekertocht Opschaler 2,7
Olster-Tocht Olstertocht Opschaler 2,1
Noorderwind Olstertocht Opschaler 2,0
XY-wind (vereniging Kokkeltocht Nieuw 2,7
Kubbeweg BV Kubbe-/
Zijdenettentocht
Opschaler 6,1
Vires Venti (vereniging) Hoekwanttocht Nieuw 3,0
WindstroomBV + Westers Ansjovis-/
Palingtocht
Saneerder/
opschaler
2,1  Incl. 1 solitair
Zeebiestocht BV Zeebiestocht Saneerder/
opschaler
3,1
Meeuwentocht BV Meeuwentocht Opschaler/
saneerder
2,1
Pijlstaarttocht* Individuele eigenaren Opschaler 2,2
Knardijk en Knarweg* Individuele eigenaren Saneerder 2,65 +5 solitair  1 lijn – 11 molens 5 solitaire molens
Lagerwey Groep Individuele eigenaren Saneerder 4 twee-wiekers
Windshare (vereniging) Partner Projectgebied Oost en West Participant n.v.t.