Wat is de recente geschiedenis van windenergie in Flevoland?

Ondanks het succes van de windenergie in Flevoland, besloot het provinciebestuur in 2005 om een bouwstop op windmolens af te kondigen. Het enthousiasme bij vooral agrarische ondernemers mondde uit in een wildgroei die ten koste ging van het landschap. De provincie koos in het integrale Omgevingsplan uit 2006 voor een strategie van ‘opschalen en saneren’. Nieuwe plannen voor windparken moesten aan een aantal voorwaarden voldoen, om uitgezonderd te kunnen worden van de bouwstop. Uiteindelijk is er een Regioplan Windenergie vastgesteld waarin voorwaarden zijn opgesteld voor nieuwe windturbines. Windplan Groen valt onder dit Regioplan. Klik hier om het Regioplan te lezen.

Meer informatie over de ontwikkeling van windenergie in Flevoland leest u op de website van de provincie.