Waarom stoppen we niet met windenergie, het kost toch meer dan dat het oplevert?

De kostprijs van windenergie is nog hoger dan de kostprijs van fossiel opgewekte energie. Dit is de reden dat windenergie (en ook zonne-energie) wordt gesubsidieerd. Dit gebeurt door middel van de SDE+. Via deze subsidie ondersteunt de overheid de ontwikkeling van deze vorm van energie. De overheid heeft hiertoe besloten, omdat het nodig is dat we meer duurzame energie opwekken. Windenergie op land is een van de efficiëntste vormen van duurzame energie en bijvoorbeeld aanzienlijk goedkoper dan zonne-energie.

De kostprijs van windenergie daalt hard, waardoor er steeds minder subsidie nodig is. De SDE+ wordt bijna elk jaar verlaagd en het moment dat windturbines op land geen subsidie meer nodig hebben, komt dichterbij. Tevens is het lastig om energievormen eerlijk te vergelijken, omdat ‘schone energieopwekking’ niet wordt beloond ten opzichte van vervuilende opwekking en omdat de maatschappelijke kosten van fossiele energie (klimaatverandering, luchtvervuiling) niet in de kostprijs worden meegenomen.
Meer over de SDE+ voor Windplan Groen leest u in dit nieuwsbericht.