Waarom staan windturbines soms stil?

Er zijn verschillende redenen waarom windturbines soms niet draaien. Als het niet of nauwelijks waait (wat weinig voorkomt), draait de turbine niet. En soms is er bij langdurige harde wind sprake van overbelasting van het landelijk energienet en worden er windparken stil gezet uit economische motieven.

Als het te hard stormt (vanaf windkracht 10) staan de meeste windturbines uit veiligheidsoverwegingen voor korte tijd stil. De meeste windturbines zijn niet ontworpen om te produceren bij dergelijke hoge windsnelheden. De kosten om de windturbines hiervoor geschikt te maken, wegen vaak niet op tegen de relatief kleine hoeveelheid elektriciteit die hiermee extra kan worden opgewekt.

Verder staan windturbines af en toe stil om de hinder van slagschaduw in de omgeving te beperken Een turbine kan ook stilstaan vanwege onderhoud. De meeste moderne windturbines draaien echter 98% van de tijd bij voldoende wind. Oudere windturbines zullen iets vaker stilstaan, omdat zij meer onderhoud nodig hebben door hun leeftijd en door hun ontwerp.