Waarom bouwen we in Nederland op 400 tot 500 m afstand van woningen?

Er is in Nederland geen wettelijk minimum voor afstanden tussen huizen en windturbines. De te hanteren afstand tussen een windturbine en de dichtstbijzijnde woning verschilt per locatie en volgt met name uit de geluid en slagschaduwwetgeving. Het toegestane gemiddelde geluidsniveau op een woning komt in de praktijk neer op 41 tot 42 dB(A) en veelal op een afstand van circa 400 meter. Maar deze afstand van 400 meter is slechts een vuistregel, en geen wettelijke verplichting of norm. Uit het geluidsonderzoek dat bij elk initiatief voor windmolens wordt gedaan, blijkt welke afstand nodig is om aan de geluidsnorm te voldoen. Dan kan ook blijken dat de afstand tot een woning minder dan 400 meter kan zijn. Dat hangt af van de lokale omstandigheden en bijvoorbeeld welke type windmolen er wordt gebouwd: het ene type kan stiller zijn dan het andere type windmolen. Het geluidsniveau dat bij woningen van derden rondom een windmolen mag worden geproduceerd, wordt wettelijk geregeld via het Activiteitenbesluit.