Wat zijn de participatiemogelijkheden bij Windplan Groen?

Er zijn twee vormen van participatie: in het proces en financieel.

Proces

Geïnteresseerden en belanghebbenden worden goed op de hoogte gehouden middels informatieavonden, excursies, de website en nieuwsbrieven en hebben er veel gesprekken plaatsgevonden met geïnteresseerden en belanghebbenden. En dit kan nog steeds. Iedereen met vragen, opmerkingen of suggesties kan altijd contact opnemen met Windkoepel Groen via info@windplangroen.nl.  Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.

Verder wordt het actief gemeld als er officiële stukken ter inzage worden gelegd. Aan het nemen van formele besluiten door de betrokken overheden zijn wettelijke inzage- en reactietermijnen gekoppeld. Inwoners en andere stakeholders kunnen zo de informatie tot zich nemen en hier hun reactie op geven.

Financieel

Er zijn verschillende vormen van financiële participatie bij Windplan Groen:

  • Inwoners en ondernemers van het buitengebied van projectgebied Groen kunnen in de ontwikkelfase risicodragend financieel participeren (via vereniging Windshare)

 

  • Inwoners en ondernemers van de kernen kunnen in de exploitatiefase van Windplan Groen financieel participeren. Dit wordt nog nader uitgewerkt.

 

  • Gebiedsgebonden bijdrage:
    Vanuit Windplan Groen komt er een zogeheten gebiedsgebonden bijdrage (GGB). De gedachte hierachter is dat de GGB een financiële bijdrage levert die is bestemd  voor doelen op het gebied leefbaarheid, landschap en klimaat & duurzaamheid in het projectgebied én de aanliggende woonkernen. Dit is ook één van de eisen uit het Regioplan Windenergie van de provincie en gemeenten.
    Hoe de GGB wordt beheerd en waaraan het wordt besteed, ligt nog open. De gemeente Dronten neemt het voortouw om dit concreet te maken. Dit gebeurt in samenspraak met betrokkenen uit het projectgebied en Windkoepel Groen.