Kunnen windturbines niet beter op zee staan?

Er moeten zeker veel windturbines op zee komen. Maar als we als land onze duurzaamheidsdoelstellingen willen halen, zijn windturbines op zee alleen onvoldoende. Er is ook energiebesparing nodig, zonnepanelen op daken en grondgebonden zonneparken en veel windturbines op land. Enkele jaren geleden zijn hierover op landelijk niveau afspraken gemaakt om te zorgen dat er genoeg windturbines op land komen. Windplan Groen is, net als de plannen voor windturbines van Windpark Zeewolde en Windplan Blauw, nodig om deze doelstellingen te halen. Op veel plekken in het land zijn de afgelopen jaren vanwege die afspraken windturbines gerealiseerd of zijn er vergevorderde plannen.
Omroep Flevoland publiceerde een artikel hierover, klik hier om dat te lezen.