Kunnen de windturbines op grotere afstand van Biddinghuizen en Ketelhaven worden gezet?

De dichtstbijzijnde nieuwe windturbines van Windplan Groen zijn beoogd op 800 á 900 meter van de rand van de kernen van Biddinghuizen en Ketelhaven. Een deel van de inwoners van deze dorpen heeft de wens dat de windturbines op nog grotere afstand worden gezet. Er is onderzocht, onder regie van de gemeente Dronten, of dit praktisch en economisch mogelijk is. Op basis van de onderzoeksresultaten is de conclusie dat er geen mogelijkheden zijn om windturbines te verplaatsen vanwege technische, juridische en ruimtelijke bezwaren. Meer hierover staat in een brief van het college van B en W aan de gemeenteraad van Dronten. Deze brief vindt u hier.

Het onderzoek naar alternatieve locaties voor windturbines van Windplan Groen moest worden beperkt tot het huidige projectgebied, projectgebied Oost. Windkoepel Groen kan geen windturbines plaatsen in andere gebieden, omdat de Windkoepel daar niet de initiatiefnemer is.

In Nederland worden windparken getoetst aan de geldende wet- en regelgeving voor onder andere geluid en slagschaduw. Er zijn geen standaard afstandsnormen die moeten worden gehouden tot bijvoorbeeld woonkernen, maar de afstand wordt met name bepaald door de geluid- en slagschaduwnormen. Deze normen zijn ingesteld om onacceptabele hinder te voorkomen. Windplan groen voldoet ruim aan deze normen en gaat zelfs nog een stuk verder. Meer daarover leest u in dit nieuwsbericht.

Ook het eventueel niet doorgaan van de uitbreiding van Luchthaven Lelystad –  wat tot op heden niet aan de orde is – biedt geen extra ruimte om windturbines binnen projectgebied Oost op grotere afstand van Biddinghuizen en Ketelhaven te plaatsen. De zone die in een eerder stadium is afgevallen voor windturbines, is namelijk een zone die bestemd is voor kleinere vliegtuigen die van en naar de luchthaven gaan. Deze zone is nu door de luchtvaartautoriteiten bepaald en wordt niet meer aangepast, ook niet zonder uitbreiding van luchthaven Lelystad.