Wat wordt er gedaan om hinder van slagschaduw te verminderen?

Slagschaduw ontstaat als de zon tegen de draaiende wieken schijnt. De schaduw die ontstaat, beweegt en kan hinderlijk zijn. Op basis van de stand van de zon is goed te voorspellen hoeveel, wanneer en waar er slagschaduw wordt veroorzaakt. Onder andere ten behoeve van het Milieueffectrapport (MER) voor Windplan Groen zijn hier berekeningen naar gedaan. Ook is er een slagschaduwnorm die is vastgelegd in het Activiteitenbesluit: maximaal 17 dagen per jaar mag er meer dan 20 minuten per dag slagschaduw worden veroorzaakt op bijvoorbeeld een woning van derden. Op andere dagen mag volgens deze norm minder dan 20 minuten slagschaduw worden veroorzaakt.

Om te zorgen dat de hoeveelheid slagschaduw deze norm niet overschrijdt, wordt er een zogeheten stilstandsvoorziening ingesteld. Deze zorgt ervoor dat de windturbines kunnen worden stilgezet als de slagschaduw een woning van derden kan raken.

Voor de kernen Biddinghuizen, Dronten en Ketelhaven geldt dat de slagschaduw naar zo goed als nul wordt teruggebracht door de windturbines vaker stil te zetten. Dit is ook vastgelegd in de vergunningen. Meer daarover leest u ook in dit nieuwsbericht.