Kan Biddinghuizen nog uitbreiden als de nieuwe windturbines er staan?

Er is bij het opstellen van het plan rekening gehouden met andere ontwikkelprojecten in de omgeving, zoals geplande uitbreidingen van woonwijken. De ontwikkelprojecten waar al besluitvorming over heeft plaatsgevonden zijn bijvoorbeeld ook in de MER meegenomen. Dat geldt onder andere voor nieuwbouwwijk De Graafschap in Biddinghuizen. Deze uitbreiding kan gewoon doorgaan zoals gepland, ook als de nieuwe windturbines er staan.

Er zijn voor nu geen autonome ontwikkelgebieden zoals woonwijken die beperkt worden door Windplan Groen. Over de invloed van het plan op ontwikkelmogelijkheden in de verre toekomst kunnen wij  geen uitspraken doen. Inherent aan ontwikkeling is een continue verandering van de omgeving. Het gebied kan er tegen die tijd alweer heel anders uitzien. Wel kunnen we stellen dat het gebied niet op slot gaat. Bestaande plannen kunnen doorgaan en windturbines hebben een exploitatietermijn van 25 á 30 jaar. Mogelijk is er dan nog meer ruimte voor eventuele, nu nog onbekende ontwikkelingen.