Wat zijn de duurzame doelstellingen van de overheid?

Om de kabinetsdoelstellingen van 14% duurzame energie in 2020 te halen en 16% in 2023, moeten we flink aan de slag. Op dit moment is van onze totale energieproductie ongeveer 6% duurzaam. Dat betekent dat we van alle beschikbare duurzame energiebronnen gebruik moeten maken, dus naast wind ook van zon, water en aardwarmte. Windenergie, opgewekt met windturbines, is voor Nederland, als land waar het veel en hard waait, de meest efficiënte en goedkoopste vorm van duurzame energie. Windenergie kunnen we zelf produceren. Het is schoon en goedkoop en maakt ons minder afhankelijk van gas, kernenergie en kolen uit andere landen.