Hoeveel ruimte moet er tussen windturbines op land zitten?

Windturbines van 3,5 MW worden ongeveer 500 m uit elkaar gezet (4 keer de diameter van de rotor, de denkbeeldige cirkel die de wieken maken). Als windturbines dichter op elkaar gezet worden, wordt de energieopbrengst lager én neemt de aerodynamische belasting toe.