Hoe zit het met SF6?

SF6 is een kleurloos gas dat vaak in elektrische installaties wordt gebruikt als isolator, zo ook in windturbines. Het is een broeikasgas. Als het vrijkomt, kan het net als CO2 bijdragen aan het broeikaseffect. Het is daarom goed dat fabrikanten van windturbines eraan werken om het gebruik ervan terug te dringen. Wij volgen deze ontwikkelingen dan ook op de voet en zullen er alles aan doen om hier zorgvuldig mee om te gaan.

Overigens is de hoeveelheid SF6 die kan lekken uit windturbines erg beperkt. De schade die windturbines op deze manier aan het klimaat toevoegen, is ongeveer 0.001% van de CO2-uitstoot die windturbines van zichzelf besparen. Meer daarover leest u in dit bericht van branchevereniging NWEA.