Hoe zit het met de lampen op de windturbines?

Windturbines met een tiphoogte van meer dan 150 meter moeten worden voorzien van obstakelverlichting. Dit is verplicht om de windturbines ook ’s nachts zichtbaar te maken voor vliegtuigen. Dat zijn witte lampen overdag en rode lampen ’s nachts. Deze rode lampen zullen ’s nachts niet knipperen. Vroeger moesten deze lampen wel knipperen, maar omwonenden gaven aan daar hinder van te ondervinden. Daarom mogen de lampen nu vastbrandend zijn en daar kiezen wij dan ook voor.

Daarnaast mogen de lampen bij helder weer worden gedimd. Als het weer helder genoeg is, mogen de lampen tot 10 procent van hun gebruikelijke sterkte worden gedimd (dus een reductie van 90 procent van de lichtsterkte). Ook deze techniek wordt toegepast bij Windplan Groen.

Als u meer wilt weten over de huidige regelgeving voor obstakelverlichting: klik hier

Wij werken mee aan een groot provinciaal onderzoek naar de mogelijkheden voor het verder beperken van de hinder door obstakelverlichting. Dit onderzoek sluit aan op landelijk en Europees onderzoek. Het onderzoek concentreert zich vooral op de vragen of er ook minder lampen kunnen worden toegepast of dat de lampen pas aangaan als er ook daadwerkelijk een vliegtuig in de buurt is.

Als er uitkomsten zijn van dit onderzoek, wordt dit bekend gemaakt. Wij hebben bovendien de intentie, indien realistische mogelijkheden zich voordoen, deze toe te passen. Een van de eisen die WKG stelt aan windturbinefabrikanten is de ruimte die er moet blijven om nieuwe technieken toe te passen die hinder van obstakelverlichting beperken.