Hoe zit het met laagfrequent geluid?

Windturbines produceren zowel laag-, midden- als hoogfrequent geluid. Bij de geluidsregels wordt rekening gehouden met al het geluid, waaronder laagfrequent geluid. Deze normen zijn gebaseerd op de hinderbeleving van windturbinegeluid en daarmee alle karakteristieken van dit geluidstype. In de geluidsnormen zijn piekgeluiden en laagfrequent geluid verdisconteerd.

Laagfrequent geluid bestaat vooral uit lage tonen, op de grens van wat voor de mens hoorbaar is. Bekende veroorzakers van laagfrequent geluid zijn de zee, wind, onweer maar ook wegverkeer, luchtverkeer, industrie en scheepvaart. Windturbines produceren ook laagfrequent geluid, maar zeker vergeleken met eerder genoemde veroorzakers is dat weinig laagfrequent geluid. Er zijn geen wetenschappelijke bewijzen die een verband aantonen tussen het laagfrequent geluid van windturbines en gezondheidseffecten. Meer daarover kunt u ook hier lezen.