Hoe zit het met het gebruik van Neodymium in de magneten?

Neodymium is een zeldzaam metaal dat in verschillende landen wordt gewonnen, waaronder China waar het sterk milieu- en mens belastend wordt gewonnen. In totaal wordt 10% van het gewonnen neodymium gebruikt voor alle vormen van duurzame energie samen (van elektrische en hybride auto’s en fietsen tot windturbines). Het aandeel voor windenergie is minder dan 1%. Naar schatting wordt neodymium in 20% van de windturbines gebruikt. Recycling van dure, zeldzame metalen ligt voor de hand. Daarnaast vindt onderzoek naar alternatieven plaats en winning op andere locaties.

Bron: https://windrijk.com/wp-content/uploads/2014/09/Factsheet-Windenergie-en-het-gebruik-van-neodymium-versie-15-febr-2015.pdf